Są to ogniska martwicy niedokrwiennej, ostro odgraniczone od tkanki sąsiedniej, o całkowicie zatartej strukturze narządu. Do zawału w nerce dochodzi na skutek zatoru bądź z lewej połowy serca, bądź ze zmian w aorcie lub ogniska miażdżycowego w miejscu odejścia tętnicy nerkowej. Czasem w ognisku martwicy w zawale są widoczne drobne złogi cholesterolowe, wskazujące na miażdżycowy charakter zatoru. Zakrzepica żył nerkowych. Może ona towarzyszyć pierwotnym lub wtórnym zmianom w nerkach, bywa również następstwem zmian miejscowych, prowadzących do ucisku lub uszkodzenia żyły nerkowej i jest wtedy jednostronna. Obustronna zakrzepica żył nerkowych bywa powikłaniem skrobiawicy nerek. W przypadkach ostrego zamknięcia żył nerkowych dochodzi do obrzmienia kłębuszków, licznych wylewów krwawych w zrębie i obumierania cewek nerkowych. Klinicznie rozwija się ostra niedomoga nerek ze skąpomoczem. W przypadkach powolnego narastania skrzepliny zmiany morfologiczne są mniej wyraźne. Obrzękowi śródmiąższowemu towarzyszy bardzo znaczny zastój krwi w rdzeniu nerek z powolnym włóknieniem.

Categories: Blog, Zdrowie

Comments are closed.Najciekawsze wpisy:

Deska kompozytowa Warszawa

Posted on sty - 1 - 2014

Komentowanie nie jest możliwe