W rozlanym kłębuszkowym zapaleniu liszaj owym nerek, przypominającym zapalenie błoniaste obserwuje się wyraźne zgrubienie błony podstawnej ze stosunkowo niewielkim rozplemem komórek mezangium. Złogi o wzmożonej gęstości elektronowej wykrywa się pod śródbłonkiem lub w błonie podstawnej, a także w mezangium. Czasem złogi są tak obfite, że cytoarchitektonika kłębuszka jest całkowicie zatarta. W omawianym typie zmian w nerkach w przebiegu liszaja nie stwierdza się nacieków limfocytarnych w tkance śródmiąższowej ani zmian w naczyniach krwionośnych. Postać błoniasto-rozplemowa zapalenia kłębuszków nerkowych w przebiegu liszaja jest wyrazem najbardziej aktywnych zmian nerkowych w tej chorobie. Towarzyszy jej zmniejszenie w surowicy krwi poziomu przeciwciał przeciw DNA oraz obniżenie frakcji Ca i C4 dopełniacza. Ta postać zmian w nerkach prowadzi do niedomogi nerek. Histologicznie stopień rozplemu i jego aktywność są różne. Zmiany mogą obejmować wszystkie lub większość kłębuszków. Rozplemowi towarzyszy pojawianie się w świetle naczyń skrzeplin szklistych oraz ognisk martwicy pętli naczyń kłębuszków. W pojedynczych przypadkach stwierdza się ciałka hematoksylinowe. Zmiany te świadczą zawsze o żywej dynamice procesu chorobowego. Stopień nasilenia aktywnych zmian kłębuszkowych jest zwykle różny w różnych kłębuszkach. Złogi immunologiczne są ułożone podśródbłonkowo. Potwierdza to badanie w mikroskopie elektronowym.

Categories: Zdrowie

Comments are closed.Najciekawsze wpisy:

Deska kompozytowa Warszawa

Posted on sty - 1 - 2014

Komentowanie nie jest możliwe