Archive for Lipiec, 2014

Są to ogniska martwicy niedokrwiennej, ostro odgraniczone od tkanki sąsiedniej, o całkowicie zatartej strukturze narządu. Do zawału w nerce dochodzi na skutek zatoru bądź z lewej połowy serca, bądź ze zmian w aorcie lub ogniska miażdżycowego w miejscu odejścia tętnicy nerkowej. Czasem w ognisku martwicy w zawale są widoczne drobne   Read More ...

Categories: Blog, Zdrowie

Zmiany w tkance śródmiąższowej towarzyszą większości nefropatii jako zmiany wtórne, istnieje jednak grupa zapaleń nerek, w których tkanka śródmiąższowa jést punktem wyjścia przebudowy narządu. Na podstawie etiopatogenezy można wyodrębnić dwie podstawowe grupy śródmiąższowych zapaleń nerek: bakteryjne „odmiedniczkowo” zapalenie miedniczki i nerki i śródmiąższowe zapalenia nerek nieropne. Bakteryjne zapalenia miedniczki i   Read More ...

Categories: Blog, Zdrowie


Najciekawsze wpisy:

Deska kompozytowa Warszawa

Posted on sty - 1 - 2014

Komentowanie nie jest możliwe